Діагностичною системою стану психічного здоров'я MARTA від Мінветеранів скористалася 91 тисяча людей

20 Червня 2024, 14:31
Діагностичною системою стану психічного здоров'я MARTA від Мінветеранів скористалася 91 тисяча людей 408
Діагностичною системою стану психічного здоров'я MARTA від Мінветеранів скористалася 91 тисяча людей

Для захисників і захисниць, членів їхніх родин та усіх інших в Україні розробили ресурс marta.mva.gov.ua задля самостійної перевірки стану свого ментального здоров’я та отримання рекомендації з його поліпшення.

Завдяки діагностичним інструментам MARTA кожен може провести попередню оцінку свого психічного стану, тривожності, сну, схильності до депресії. До слова, аналогічні інструменти використовують для тестування військових НАТО та Всесвітньою організацією охорони здоров’я, повдомляють у Мінветеранів. 

Після проходження тесту його можна завантажити та почитати рекомендації. Наприклад, для пригніченої когнітивної функції MARTA запропонує вправи на концентрацію уваги. Для підвищеного рівня тривожності — рекомендації, як зупинити панічну атаку або як обрати спеціаліста із психологічної допомоги, і таке інше. 

Аналіз статистичних даних використання програми MARTA засвідчує постійне зростання кількості користувачів. Очевидно, що MARTA має попит, особливо у користувачів в ситуації пролонгованого стресу і, використовується ними, якщо немає потрібних фахівців поруч. 

За рік функціонування MARTA станом на 1 червня 2024 року ресурсом скористалися 91 тисяча користувачів! 

Крім України, MARTA має попит у Польщі, Німеччині, США, Великій Британії, Чехії, Нідерландах, Франції, Іспанії.

Завдяки тому, що MARTA може використовуватись на будь-якому гаджеті, вона стає надійною помічницею тих, хто потребує психологічної підтримки.

Статистика на основі результатів опитувальників MARTA

Станом на 1 червня 2024-го опитувальник «Шкала депресії (PHQ-9)» засвідчує, що  рівень важкої депресії був у 50% опитаних (для порівняння: станом на серпень 2023 р. такий рівень депресії спостерігався у 30% опитаних), 50% опитаних мали середній рівень депресії (для порівняння,  станом на серпень  2023 року такий рівень депресії спостерігався у 25%). У серпні 2023 року решта опитаних мали легкий рівень депресії (15% опитаних) та виражену депресію (30%).

Ймовірно, погіршення стану опитаних  пов'язано з сезонним загостренням, нестабільною ситуацією  в країні, яка впливає на психологічні та соціальні виклики, що мають негативний вплив на психічне здоров'я ветеранів та членів їхніх родин, які своєю чергою потребують психокорекції й реабілітації у фахівців. 

Найбільш тривожна ситуація за цим опитувальником спостерігалася у лютому 2024 р.,  виражена депресія діагностувалась у 65-70% опитаних.

При підвищенні показника депресії рекомендовано: довготривалу психотерапію у фахівця, соціальний супровід, фізичну реабілітацію, забезпечення первинних потреб та відвідування терапевтичних груп для соціальної адаптації.

За статистикою Пітсбурзького опитувальника якості сну показники майже не змінювались, у відсотковому значенні різниця може коливатись від 1% до 5% протягом 9 місяців дослідження. Найбільші коливання якості сну були помічені в період лютого місяця, рівень серйозних проблем зі сном був збільшений на 15% в порівнянні з січнем. 

Порушення якості сну у ветеранів відображає ступінь порушення окремих компонентів в лютому, отримані показники опитування були збільшені, внаслідок зменшення якості та ефективності сну. Проаналізувавши зміни сну у ветеранів помічено, що показник зниження власної якості призводить до тривожно-депресивних розладів сну. Психологічна терапія, яка скерована на компенсацію та корекцію порушень сну, мала кращі результати та ефективність на покращення  корекцій сну.

В період з вересня 2023 до червня 2024 року індекс благополуччя знизився на 75%, у зв'язку з психосоціальною нестабільністю. Рекомендована підтримка громади та соціальних організацій для забезпечення рівня благополуччя ветеранів. 

З вересня 2023 року по червень 2024 року було помічено покращення рівня денної сонливості за шкалою Епворта. Виражена сонливість була зменшена на 30%, денна сонливість високого ступеня на початку червня відсутня через те, що виражена денна сонливість у межах норми.

За шкалою самотності та соціальної ізоляції високий рівень зменшився у період з вересня 2023 по червень 2024 року на 35%. Помірне відчуття самотності збільшилось на 40%.

Виявляється, що стан самотності може бути пов'язаний з тривожністю, соціальною ізоляцією та депресією. Необхідно розрізняти самотність, як стан вимушеної ізоляції та прагнення до самотності і потреби в ньому. Рекомендація для покращення стану — пропрацювання у фахівця для адаптації соціального життя та соціальний супровід.

За результатами Міссісіпської шкали оцінки посттравматичних реакцій у період з вересня 2023 року по квітень 2024 року спостерігається збалансоване співвідношення рівнів посттравматичних реакцій та симптомів. Таким чином, проведене діагностичне дослідження дозволяє констатувати наявність ймовірності ПТСР у 33,3% респондентів, які потребують допомоги фахівців психотерапевтів, психіатрів. 

Найбільш вираженими симптомами ПТСР виявляються порушення якості та тривалості сну, підвищена тривожність, дратівливість та уникнення спогадів про травматичні події. Також, додаткової уваги потребує наявність інтрузій та флешбеків, в подальшому наступним є комплексна психологічна реабілітація в умовах соціально-психологічних центрах.

За шкалою госпітальної тривоги та депресії HADS в період з вересня 2023 по червень 2024 року високий рівень депресії знизився на 55%, помірний рівень депресії при роботі фахівців зменшив прояви тривоги та депресивного стану. 

В порівнянні з вересня 2023 року по травень 2024 року за шкалою «Переліку симптомів ПТСР» спостерігається зменшення рівня підозри на ПТСР на 30%. Низька ймовірність виникнення ПТСР становить 70%, це на 20% більше, ніж у вересні 2023 року. Тобто, вірогідність розвитку ПТСР зменшилась внаслідок реабілітаційної роботи фахівців.

За шкалою загальної тривожності з вересня 2023 по червень 2024 року помічено зменшення 25% високого рівня тривожності. Помірний рівень тривожності збільшився на 17%. Відсутність тривожності збільшилась в порівнянні з вереснем 2023 року. 

Переживання та відчуття тривоги певних моментів поліпшилась шляхом проходження психотерапії у соціально-психологічному центрі.

Експрес-методика первинного скринінгу ймовірних ознак посттравматичного стресового розладу — наявність ризику ПТСР відсутня.

Самооцінка травматичного горя плюс за період серпень 2023 по травень 2024 року спостерігається високий рівень травматичного горя. Стресові впливи ймовірно впливають на обставини та наслідки втрати, а також на психологічні та соціальні ресурси, необхідні для того, щоб змиритись з втратою. Звертаючись за психологічною допомогою потрібно знизити дистрес ветеранів та їхніх родин, сімей полеглих захисників і захисниць. 

За короткою Шкалою резильєнтності в період з вересня 2023 року по травень 2024 року спостерігається збільшення рівня резильєнтності на 7%.

Шкала оцінки впливу травматичної події  за період вересня 2023 року по травень 2024 року – стабільна, але спостерігались коливання значного рівня повторних спогадів з листопаду 2023 року по березень 2024.

За Методикою діагностики «перешкод» у встановленні емоційних контактів за В.В. Бойком в період вересня 2023 – травень 2024 було виявлено незначне збільшення емоційних проблем під час повсякденної взаємодії.

За статистикою Тесту для вживання визначення алкоголю AUDIT з вересня 2023 – травень 2024 рік знизився рівень зловживання алкоголю на 13,33%.

В період з вересня 2023 по травень 2024 рік завдяки Опитувальнику для скринінгу посттравматичного стресового розладу спостерігається на 50% зниження наявності проблем з адаптацією та зі збереженням 50% імовірності виникнення ПТСР.

За шкалою тривоги Бека у період з вересня 2023 по травень 2024 рік спостерігається високий рівень тривоги (50%) та легкий рівень тривоги (50%), це свідчить про зменшення рівня тривоги, який мав найвищий показник в порівнянні з лютим місяцем.

Контрольний перелік життєвих подій – стабільний.

Рекомендації від Міністерства у справах ветеранів України, якими можна і варто користуватися: 

  • Ветеранська терапія: Спеціально розроблені програми терапії, які враховують ветеранський досвід і особливості, можуть допомогти в подоланні посттравматичних симптомів.
  • Групова підтримка: Групові зустрічі з іншими ветеранами можуть створювати платформу для спільної підтримки та обміну досвідом.

https://veteranfund.com.ua/projects/hot_line/

https://mva.gov.ua/tsentri-sotsialno-psihologichnoi-reabilitatsii-1

  • Психотерапія: Індивідуальні сесії з психотерапевтом можуть допомогти ветеранам зрозуміти та обробити їхні травматичні досвіди - читайте тут. 

Разом з тим наголошується: результати тестів програми MARTA не можна вважати кінцевим діагнозом. Вона допомагає звернути увагу на проблему та націлити пацієнта на організацію допомоги своєму організму, наприклад, шляхом виконання дихальних або інших вправ.

Зазначається, що ці всі дані — просто аналітика, і якщо у вас є підстави вважати, що вам потрібна допомога по якомусь із цих станів, краще звернутись до спеціаліста.

Завдяки партнерам захисники та захисниці, члени їхніх родин можуть отримати кваліфіковану допомогу. Завантажте список та оберіть найближчих надавачів послуг для вас.

Довідково. 

Назва MARTA розшифровується як Mental Adaptation and Rehabilitation Tools and Analysis (з англ. — інструменти психологічної адаптації та реабілітації та їхній аналіз). 

Втілення цього проєкту стало можливим завдяки Програмі реінтеграції ветеранів IREX за підтримки Державного департаменту США. Вміст є виключною відповідальністю Міністерства у справах ветеранів і необов’язково відображає погляди Державного департаменту США та IREX.

Коментар
25/07/2024 Четвер
25.07.2024
24.07.2024
Афіша
  • Сьогодні
  • Завтра
  • Незабаром